Historie střelných zbraní

Křesadlový západkový zámek

Střelné zbraně rámují život lidstva a stěžejní roli sehrály během řady historických milníků. Jaké byly jejich fascinující dějiny? Co je to střelná zbraň Střelná zbraň je definována jakožto zařízení, které vysílá hmotné projektily na cíl. Jejím …

Chci se dozvědět více